Sprawy korporacyjne

BWHS świadczy pomoc prawną we wszystkich aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw, począwszy od etapu ich strukturyzowania i tworzenia.

Obsługujemy dużych i średnich przedsiębiorców, w tym spółki publiczne. Dzięki współpracy z funduszami kapitałowymi PE i VC, jest nam znana specyfika i potrzeby firm znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (seed, start-up, early growth), dzięki czemu możemy skutecznie i efektywnie im doradzać, wspomagając ich rozwój i sukces.

Obsługa w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego jest jedną z podstawowych specjalizacji BWHS. Jej zakres obejmuje w szczególności:

  • bieżące wsparcie Klientów w sprawach korporacyjnych,

  • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej spółek publicznych i niepublicznych, w tym regulaminów, instrukcji i zarządzeń,

  • opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie warunków umów strukturyzujących działalność i z zakresu corporate governance,

  • doradztwo przy tworzeniu, przekształcaniu, podziale i likwidacji spółek i innych podmiotów,

  • wsparcie w toku restrukturyzacji przedsiębiorstw.