Prawo własności intelektualnej i nowych technologii

Prawnicy BWHS posiadają szerokie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego związanego z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej. Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w obsługę prawną oddziałów i departamentów IT oraz sprzedaży i marketingu w wiodących polskich przedsiębiorstwach z segmentu telekomunikacji. Zebrane na przestrzeni ostatnich lat doświadczenia obejmują m.in. ochronę prawa do firmy, doradztwo z zakresu ochrony praw z patentów i znaków towarowych przed ich bezprawna eksploatacją, ochronę autorskich praw majątkowych, zagadnienia związane z handlem elektronicznym. Współpracujemy z rzecznikami patentowymi oraz specjalistami z zakresu IT. Zakres usług świadczonych przez naszych prawników obejmuje w szczególności:

  • wsparcie Klientów w sporach dotyczących prawa do firmy i ochrony znaków towarowych;

  • doradztwo z zakresu prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych;

  • doradztwo z zakresu prawa autorskiego (negocjowanie umów licencyjnych oraz przeniesienia praw autorskich, reprezentacja w sporach z autorami oraz organizacjami zbiorowego zarządzania);

  • operacje na bazach danych (zbieranie danych, rejestracja bazy, licencjonowanie);

  • negocjowanie umów licencyjnych, w tym wsparcie przy projektach wdrożeniowych nowego oprogramowania i implementacji nowoczesnych rozwiązań infrastruktury IT. Doradztwo to obejmuje pełne spektrum usług - od opracowania koncepcji i projektu umowy wdrożeniowej, poprzez negocjowanie jej treści z dostawcami usługi, do doradztwa prawnego na etapie wykonywania zawartej już umowy.