Katarzyna Racka i Katarzyna Gędek-Tyrcz prelegentkami podczas konferencji "Wpływ zarządzania zgodnością na działalność Spółek Skarbu Państwa"

Prelegentki omówią temat: "Ryzyko operacyjne i regulacyjne w praktyce compliance":

  • obowiązki działu zarządzania ryzykiem względem działu compliance
  • ocena ryzyka - wykrywanie, identyfikowanie, zapobieganie, wdrażanie działań
  • szczególne obszary ryzyka dla spółki - ich identyfikacja
  • metody i praktyki procedur związanych z oceną ryzyka
  • ryzyko dotyczące komórki compliance

Konferencja jest organizowana przez MMC 19-20 listopada 2018 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.