Monika Hałupczak komentuje dla Pulsu Biznesu temat specustawy mieszkaniowej

23.07.2018

Lex deweloper uderzy w inteligentne miasta.

Specustawa mieszkaniowa odblokuje tereny pod Mieszkanie+ i inwestycje deweloperów. Może jednak spotęgować urbanizacyjny chaos.

(...)

- Prowadzenie inwestycji z pominięciem planów zagospodarowania przestrzennego to błąd. Jeżeli coś ma być "smart", musimy mieć plan, a przygotowanie go wymaga czasu oraz odpowiednich analiz wykonywanych przez kompetentnych ekspertów. Bez nich rada miasta może podjąć niewłaściwą decyzję - mówi Monika Hałupczak, partner w BWHS.

Monika Hałupczak podkreśla, że to deweloperzy obok beneficjentów programu Mieszkanie+ skorzystają najbardziej na nowych przepisach. Tkanka miejska - niekoniecznie.

- W wyniku ustawy zwiększy się niekorzystne zjawisko rozlewania się miasta (tzw. urban sprawl). Będą powstawać osiedla lub pojedyncze inwestycje na terenach cennych przyrodniczo albo przy fabrykach, gdzie mogą być emitowane substancje szkodliwe dla zdrowia. Mówimy dzisiaj dużo o jakości powietrza i smogu. często jego przyczyną jest nieodpowiednie planowanie przestrzenne, bo wpływa ono na twz. korytarze przewietrzające. Polskie miasta powinny ustawowo przystosowywać się do zmian klimatu i zwiększać odporność na coraz częściej występujące również u nas zjawiska ekstremalne - upały, susze, nawałnice. Jest to możliwe tylko w drodze skutecznego planowania przestrzennego, a nie wprowadzania doraźnych rozwiązań, które może mieć nieodwracalne skutki dla otaczającej nas przestrzeni, będącej zasobem niezwykle trudno odnawialnym - uważa Monika Hałupczak.

Opracowanie: Aleksandra Rogala (Puls Biznesu)

Całość publikacji jest dostępna na stronach PB: www.pb.pl/lex-deweloper-uderzy-w-inteligentne-miasta-935560