Monika Hałupczak komentuje PPP dla Pulsu Biznesu

27.07.2018

Przepisy o PPP, które prawdopodobnie niedługo wejdą w życie, mogą pomóc i administracji publicznej i firmom - twierdzą eksperci.

Testy rynku, nacisk na analizy przedrealizacyjne, zwiększenie kompetencji ministra ds. rozwoju i bardziej elastyczne podejście do prowadzenia postępowań o wybór partnera prywatnego - to zdaniem ekspertów największe zalety nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, którą 6 lipca przyjął Sejm.

(...)

Monika Hałupczak uważa, że obowiązek przeprowadzenia analizy efektywności należy poprzeć.

- Oznacza to bowiem wprowadzenie po stronie partnera publicznego parametru efektywności finansowej i ekonomicznej dla danego projektu. Projekty PPP, o czym czasem się zapomina, muszą być opłacalne zarówno dla podmiotu publicznego, jak i prywatnego, a takie analizy wymuszą stosowną refleksję przed uruchomieniem postępowania. Proponowane zmiany, ewidentnie wspierające rozwiązania w formule PPP, to dobry sygnał dla sektora prywatnego, łatwiej bowiem pracuje się z profesjonalnym partnerem, który opierając się na założeniach biznesowych, jest gotowy na wspólne przedsięwzięcie.

Dodaje, że bardzo kuszącym dla podmiotów prywatnych będzie staranie się o dotacje celowe na finansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań publicznych.

- Takie podejście sprzyja wzrostowi zaufania pomiędzy podmiotami prywatnymi a publicznymi.

Jej zdaniem natomiast niepokojący jest przepis przewidujący certyfikaty.

- Może być tak, że samorządy będą z ostrożności konsultowały swoje projekty z Ministerstwem Rozwoju, a to wydłuży procedurę.

(...)

Opracowanie: Aleksandra Rogala (Puls Biznesu)

Cała publikacja jest dostępna na stronach PB: www.pb.pl/nowa-ustawa-rozrusza-rynek-ppp-934421