Rezygnacja z zarządu, a umowa o pracę - W. Bokina

W dniu 6.07.2017 r. w „Pulsie Biznesu” ukazał się artykuł autorstwa mec. Wojciecha Bokiny z Kancelarii BWHS „Rezygnacja z zarządu, a umowa o pracę”. Autor na kanwie prowadzonej przez siebie sprawy - klienta kancelarii (menedżera) zwrócił uwagę na istotną kwestię dotyczącą dwóch stosunków prawnych łączących najczęściej członka zarządu spółki kapitałowej, tj. stosunku członkostwa w zarządzie spółki oraz stosunku pracy. Wiedza ta nie jest niestety powszechna, w związku z powyższym zachęcamy do lektury artykułu dostępnego pod następującym linkiem.  

https://www.pb.pl/rezygnacja-z-zarzadu-a-umowa-o-prace-865809