Uzasadnienie wyroku SOKiK w sprawie XVII AmA 112/12

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVII AmA 112/12 toczącym się z odwołania T-Mobile, Orange, Polkomtel oraz Play, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił Decyzję Prezesa UOKiK nr DOK-8/2011, nakładającą na tych operatorów komórkowych łącznie 113 mln zł kar za nielegalne porozumienie ograniczające konkurencję.

W uzasadnieniu orzeczenia, SOKiK wskazał iż zachowania operatorów nie dowodzą, że były realizacją wspólnego planu kształtowania relacji z ITF; w jego ocenie, działania te mieściły się granicach dozwolonej współpracy wyznaczonej przez zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego operatora, były adekwatne do istniejących warunków rynkowych oraz nie mogły mieć wpływu na konkurencję.

Zgodnie z komunikatem Prezesa UOKiK, decyzję w sprawie ewentualnego złożenia apelacji podejmie on po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. 

Tekst uzasadnienia wyroku do pobrania poniżej.