Wykład mec. Wojciecha Bokiny dotyczący odpowiedzialności dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu

Miło nam poinformować, że w dniach 27 - 28 kwietnia 2015 r., podczas Konferencji MMC Polska "Problematyka relacji konsument-deweloper-wykonawca w branży deweloperskiej", mecenas Wojciech Bokina w zastępstwie mecenasa Andrzeja Springera wygłosił wykład dotyczący odpowiedzialności dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokali, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi. Szczegółowy grafik prelekcji dostępny w załączniku.