Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną PZFD

Z satysfakcją informujemy, iż w dniu 9 kwietnia 2015 r., Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Polskiego Związku Firm Deweloperskich, przygotowaną przez Kancelarię BWHS, od Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie ws. 2% marginesu tolerancji w umowie deweloperskiej.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania  kasacyjnego. W chwili obecnej oczekujemy na sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem http://www.bwhs.pl/news/36_niekorzystny-wyrok-sa-w-warszawie-ws--2--marginesu-tolerancji-w-umowie-deweloperskiej.html