Uwaga: opłata skarbowa w Warszawie - zmiana, którą łatwo przeoczyć

Choć już połowa stycznia, wielu podatników w Warszawie jest nieświadomych, że na przełomie roku nastąpiła techniczna, ale bardzo istotna zmiana w zakresie opłaty skarbowej. Miasto Stołeczne Warszawa z końcem 2019 r. zlikwidowało bowiem osobne celowe rachunki bankowe dla opłaty skarbowej, które były zarządzane przez poszczególne dzielnice.

Od 1 stycznia 2020 r. opłatę skarbową należy wnosić na jeden rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Zatem na ten właśnie rachunek od początku 2020 r. powinniśmy wpłacać środki z tytułu należnej w Warszawie opłaty skarbowej za wydanie np. dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego itd.

Co istotne, wpłata dokonana na dotychczasowe rachunki po dniu 31 grudnia 2019 roku zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy. Wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej na zamknięty rachunek bankowy nie będzie mógł zostać uznany za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.