Patrycja Gorgoń-Wróbel dla Pulsu Biznesu na temat sukcesji w spółkach z.o.o

Wprowadzenie tymczasowego wykonywania praw w spółkach handlowych jeszcze przed zakończeniem formalności spadkowych jest kolejnym krokiem do usprawnienia procesu sukcesji. Obecnie konieczność prowadzenia przez spadkobierców nierzadko długotrwałych procedur nabycia i podziału spadku oraz brak rozwiązań umożliwiających zarządzanie firmą w okresie przejściowym skutkują w praktyce podwyższonym ryzykiem po stronie samych spadkobierców, kontrahentów i pracowników - ocenia Patrycja Gorgoń-Wróbel, radca prawny w kancelarii BWHS.

Cała publikacja w załączniku.