Szkolenie BWHS: Odpowiedzialność menedżerska. Aktualne trendy

1). Ryzyka karne - aktualne trendy, case study

- czy jesteś niegospodarny? Lex Krauze wczoraj i dziś

- wytyczne Prokuratora Generalnego

- misselling i inne praktyki konsumenckie

- 300 ustaw karnych dotyczących biznesu

- oszustwa kapitałowe (MAR, MAD, nowe podejście do inside trading)

2). Kary pieniężne UOKIK na osoby zarządzające - czy ty i twoja spółka jesteście na celowniku UOKiK?

- kto i za co może dostać karę?

- jak uniknąć kary w przypadku postawionych zarzutów?

- przedawnienie, czyli jak długo ponosisz odpowiedzialność

3). Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - nowe zasady

- za co, za kogo i jak odpowiadać będzie spółka? (szeroki katalog przestępstw, sprawców i kar)

- „domniemanie” przestępstwa przy szkodzie dla spółki

- prokurator recenzentem biznesowym - jak ograniczyć ryzyko odpowiedzialności? (miara należytej staranności; procedury compliance)

4). Compliance

- mapowanie ryzyka jako istotny element programu compliance

- procedury skutecznego wykrywania i przeciwdziałania naruszeniom

- whistleblowing i wewnętrzne sankcje za naruszenie procedur compliance

 

W roli prelegentów wystąpili: Andrzej Springer - radca prawny, wspólnik, Katarzyna Gędek-Tyrcz - adwokat, Katarzyna Racka - radca prawny, Łukasz Wroński - radca prawny i Patrycja Gorgoń-Wróbel - radca prawny.