Prawo Konesera nr 9

Z dniem 15 lutego 2019 r. na podstawie nowelizacji z dnia 6 grudnia 2018 r. został uchylony § 2 w art. 482 Kodeksu cywilnego, wyłączający zakaz anatocyzmu w odniesieniu do pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Nowelizacja ma na celu całkowitą likwidację dotychczasowego przywileju w zakresie możliwości żądania przez instytucje kredytowe odsetek od zaległych odsetek. Od dnia 15 lutego 2019 r. instytucje kredytowe mogą żądać takich odsetek na zasadach ogólnych – tzn. od chwili wytoczenia powództwa lub jeżeli po powstaniu zaległości strony zgodziły się na kapitalizację odsetek (art. 482 § 1 k.c.).