Prawo Konesera nr 8

UOKiK proponuje nowe reguły gry w zakresie umów deweloperskich. Projekt nowej ustawy znajduje się aktualnie w uzgodnieniach. Jak zmienią się prawa i obowiązki deweloperów i nabywców? Czy nastąpi modyfikacja aktualnie stosowanych zabezpieczeń dotyczących tych transakcji i utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego? Jakie skutki wywołuje projekt ustawy wobec banków i przedsiębiorców innych niż deweloper? Czy czekają nas istotne zmiany w projektach formularzy informacyjnych i umów deweloperskich?