Prawo Konesera nr 7

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1716), dnia 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zgodnie z ustawą, z tego tytułu dotychczasowi użytkownicy wieczyści będą płacili przez 20 lat coroczną opłatę przekształceniową, w wysokości równej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Wywiad z Patrycją Gorgoń-Wróbel na łamach Dziennika Gazeta Prawna: www.gazetaprawna.pl/artykuly/1393884,bonifikaty-a-smierc-wspolwlasciciela-uzytkowanie-wieczyste-przeksztalcenie.html