Prawo Konesera nr 6

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o produktach kosmetycznych, która uchyliła obowiązującą dotąd ustawę o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 r. Ustawa o produktach kosmetycznych określa nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie języka dokumentacji produktu kosmetycznego oraz zgłaszania podmiotu wytwarzającego produkty kosmetyczne do nowo powstałego „wykazu zakładów”, a także wprowadza definicje pojęć takich jak produkt kosmetyczny, wytwórca, wytwarzanie produktu kosmetycznego, czy konfekcjonowanie. Ponadto nowe przepisy wyznaczają organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzór nad działalnością podmiotów na rynku kosmetycznym oraz wprowadzają kary pieniężne (do 100 tys. zł) za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych i ww. ustawy. Utworzono również System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych.