Prawo Konesera nr 5

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 2018 r. poz. 2244) wprowadza pakiet 50 ułatwień dedykowanych główne małym i średnim przedsiębiorcom, przewidując m.in. możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka przedsiębiorcy oraz podwyższenie granicy maksymalnej sprzedaży „małego przedsiębiorcy” na gruncie PIT i CIT do 2 mln euro rocznie. Wchodzące w skład pakietu zmiany dotyczące Kodeksu spółek handlowych wejdą w życie dopiero 1 marca 2019 r. Nowelizacja obejmie w tym zakresie m.in. tryb rezygnacji jedynego członka zarządu spółki kapitałowej, który składając rezygnację będzie musiał jednocześnie zwołać zgromadzenie wspólników, ułatwiając tym samym wybór swojego następcy.

Informacja na stronie Ministerstwa: www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/prezydent-podpisal-pakiet-msp/