Mateusz Gawroński prelegentem podczas konferencji naukowej "Prawo cywilne u progu zmian"

Mateusz Gawroński wystąpił w roli prelegenta podczas konferencji "Prawo cywilne u progu zmian" i omówił temat: "Sankcje za celowe przewlekanie postępowań cywilnych - uwagi na tle tzw. dużej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego".

Konferencja odbyła się 10 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa UKSW w Warszawie.

Program wydarzenia: www.warsaw.carpe-diem.events/calendar/8487503-krajowa-konferencja-naukowa-post-powanie-cywilne-u-progu-zmian-at-wydzia-prawa-i-administracj/