Prawo Konesera nr 4

1 stycznia jest obchodzony jako nieformalny Dzień Domeny Publicznej [https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Domeny_Publicznej], mający na celu rozpowszechnienie wiedzy o prawie autorskim. Autorskie prawa majątkowe wygasają zazwyczaj 70 lat po śmierci twórcy, liczonych w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpił zgon. Oznacza to, że 1 stycznia do domeny publicznej przechodzi twórczość osób zmarłych przed 70 laty i każdy może swobodnie z niej korzystać bez potrzeby uzyskiwania licencji od osób uprawnionych. W tym roku do domeny publicznej przejdzie m.in. twórczość Fryderyka Zolla młodszego, wybitnego prawnika i współtwórcy polskiego prawa autorskiego, oraz Władysława Witwickiego, znakomitego tłumacza dialogów Platona. Miłośników kina może zainteresować, że minęło 70 lat od śmierci Siergieja Eisensteina, Davida Warka Griffitha i Louisa Lumière (należy jednak pamiętać, że w przypadku filmów zasady ochrony odbiegają od podstawowego modelu).