Prawo Konesera nr 3

Prezes UOKIK został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Jakie wiążą się z tym konsekwencje dla instytucji finansowych?

Od 15 grudnia 2018 r. Prezes UOKIK może nałożyć karę finansową na osobę z kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, jeżeli stwierdzi, że umyślnie przyczyniła się do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub do stosowania klauzul niedozwolonych. Wysokość tych kar to maksymalnie 2 miliony złotych, a w przypadku menedżera spółki finansowej - 5 milionów złotych. Sankcja finansowa na osobę fizyczną może być orzekana w decyzji, w której Prezes UOKIK nałoży karę na przedsiębiorcę.

Omówienie zmian na stronie UOKIK: www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15032