Dr Dariusz Bucior omawia wyrok w zakresie świadczenia wyrównawczego na łamach Europejskiego Przeglądu Sądowego

W Europejskim Przeglądzie Sądowym dr Dariusz Bucior, wspólnik w BWHS odpowiada na pytanie: czy przesłanka świadczenia wyrównawczego w postaci „pozyskania nowych klientów” obejmuje także klientów, którzy w momencie zawarcia umowy agencyjnej byli już klientami dającego zlecenie, lecz w odniesieniu do towarów innych marek niż te powierzone agentowi?

Glosa: www.swiadczeniewyrownawcze.pl/glosa-do-wyroku-ts-z-7-4-2016-r-w-sprawie-c-315-14-marchon-germany-gmbh-przeciwko-y-karaszkiewicz/