Katarzyna Racka w grupie roboczej ds. ewaluacji unijnego VertBER

Katarzyna Racka, radca prawny w BWHS dołączyła do grupy roboczej w Stowarzyszeniu Prawa Konkurencji w zakresie ewaluacji unijnego VertBER. Komisja Europejska rozpoczęła niedawno ewaluację rozporządzenia 330/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TfUE do kategorii porozumień wertykalnych (VertBER).

EU competition rules on vertical agreements: www.ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981_en

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji (Competition Law Association): www.spk.pl