UOKiK sprawdzi więcej firm, które wykorzystują przewagę kontraktową - wywiad z Katarzyną Racką na portalu Prawo.pl (Lex)

Po roku obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi przygotowano jej nowelizację. Co się zmieni?

Katarzyna Racka: Zmiany uchwalone przez Sejm 4 października pozwolą na poszerzenie kręgu podmiotów podlegających ustawie, w tym na ochronę małych i średnich podmiotów, w tym rolników. W konsekwencji UOKIK będzie mógł zająć się większą liczbą spraw. Obecnie Urząd może interweniować jedynie w sytuacji, gdy łączna wartość obrótów pomiędzy dostawcą a nabywcą w jednym z ostatnich 2 lat przekoczyła 50 tys. złotych, a obrót strony posiadającej przewagę kontraktową lub jej grupy kapitałowej wyniósł powyżej 100 milionów złotych w roku poprzedzającym wszczęcie postępowania.

Pani zdaniem widać efekty działania ustawy?

KR: Wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej dało UOKIK dodatkowe możliwości podjęcia interwencji, czego efekty już są widoczne. UOKIK na bieżąco monitoruje sektor rolno-spożywczy, sprawdza przede wszystkim warunki zawieranych umów między przedsiębiorcami, tzn. nabywacami i dostawcami produktów oraz sposób kształtowania ich cen (...).

 

Link do artykułu: www.prawo.pl/biznes/niekorzystne-umowy-w-obrocie-produktami-rolnymi-zmiany-w,332165.html